• banner 1

  • banner 2

etykieta rozwiazania    
     
DLA BIZNESU

  ROZWÓJ OSOBISTY

kropka orange  Projekty rozwoju i budowania wybitnych zespołów

kropka orange  Projekty rozwijające potencjał przywódczy liderów

kropka orange  Projekty budujące tożsamość organizacji

kropka orange  Projekty usprawniające systemowo procesy
    organizacji

kropka orange  Programy mentoringowe, zarzadzanie wiedzą

kropka orange  Projekty zarządzania zmianą

 

kropka orange  Coaching przywódczy

kropka orange  Coaching kariery

kropka orange  Badania potencjału osobowościowego pod kątem        kariery

     
     
     

strzalka ukosna WARSZTATY 
TaKeTiNa

Poznań 27-28 września.
Układ nerwowy gotowy na zmiany.

strzalka duza pion

znaczek i   strzalka ukosna WARSZTATY 
ROZWOJU OSOBUSTEGO
Poznań 23-26 października
Aktywne poszukiwanie nowych dróg


strzalka duza pion
znaczek i

Copyright © 2014 bozenagrabowska.pl 
All Rights Reserved. All logos and corporate identity designs 
are trademarks of their respective owners. 
   id logo